Χανδαρια...

Ένα σύστημα σκέψης χωρίς τον Θεό, το δόγμα ή η λατρεία που βασίζεται στη γνώση του κόσμου, την εμπειρία της πραγματικότητας, την κυριαρχία του σώματος και του νου καθώς και τις δυνάμεις του μυαλού.

 

Shandarism

Σύμφωνα με τους Νόμους του Σύμπαντος
Στο πλαίσιο της βασιλείας της Παγκόσμιας Συνείδησης

Copyright © 2019 Shandarism.com
Ολα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα.